خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

بخش پذیری

  بخش پذیری اعداد

  1. همه ی اعداد بر یک بخش پذیر هستند.
  2. عددی بر 2 بخش پذیر است که رقم یکانش بر 2 بخش پذیر باشد.
  3. عددی بر 3 بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر 3 بخش پذیر باشد.
  4. عددی بر 4 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ی 2 برابر رقم دهگان آن بر 4 بخش پذیر باشد.
     (عددی بر 4 بخش پذیر است که دو رقم سمت راست آن بر 4 بخش پذیر باشد .)
  5. عددی بر ۵ بخش پذیر است که رقم یکانش بر ۵ بخش پذیر باشد.
  6. عددی بر 6 بخش پذیر است که بر2 و3 بخش پذیر باشد.
  7. عددی بر 7 بخش پذیر است که اگر 2 برابر رقم یکان آن را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، حاصل بر7 بخش پذیر باشد.
  8. عددی بر 8 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه 2 برابررقم دهگان به اضافه ی 4 برابر رقم صدگان آن بر 8 بخش پذیر باشد.
     (عددی بر 8 بخش پذیر است که سه رقم سمت راست آن بر 8 بخش پذیر باشد.)
  9. عددی بر 9 بخش پذیراست که مجموع ارقامش بر9 بخش پذیر باشد.
  10. عددی بر 10 بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر باشد.
  11. عددی بر 11 بخش پذیر است که اگر ارقام آن را یک در میان به دو دسته تقسیم کنیم و مجموع ارقام هر دسته را به دست آوریم و سپس دو عدد به دست آمده را از هم کم کنیم عدد حاصل بر 11 بخش پذیر باشد.
  12. عددی بر 12 بخش پذیر است که بر 3 و 4 بخش پذیر باشد.
  13. عددی بر 13 بخش پذیر است که اگر 4 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر 13 بخش پذیر باشد.
  14. عددی بر 14 بخش پذیر است که بر 2 و 7 بخش پذیر باشد.
  15. عددی بر 1۵ بخش پذیر است که بر 3 و 5 بخش پذیر باشد.
  16. عددی بر 16 بخش پذیر است که چهار رقم سمت راست آن بر 16 بخش پذیر باشد .
  17. عددی بر 17 بخش پذیر است که اگر 5 برابر رقم یکان را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، عدد بر 17 بخش پذیر باشد.
  مثال: عدد 221 بر 17 بخش پذیر است زیرا:       22-(5x1)=17
  18. عددی بر 18 بخش پذیر است که بر 2 و 9 بخش پذیر باشد.
  19. عددی بر 19 بخش پذیر است که اگر 2 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر 19 بخش پذیرباشد.
  مثال: عدد 437 بر 19 بخش پذیر است زیرا 57 بر 19 بخش پذیر است:       43+(2x7)=57
   20. عددی بر 20 بخش پذیر است که دو رقم آخر بر 10 بخش پذیر باشد و رقم دهگان زوج باشد.
  (عددی که دو رقم آخر آن بر 20 بخشپذیر باشد.)


  این مطلب تا کنون 12 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : پذیر ,عددی ,یکان ,برابر ,آمده ,کنیم، ,پذیر باشد ,کنیم، حاصل ,مجموع ارقامش ,
  بخش پذیری

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر